image1 image1 image1

Mededelingen

 

Morgendienst:
Zondag 21-7-2019
Br. D. Visser

======================
Voorzang Gezang 41
stil gebed
Groet
Zingen Psalm 84: 1, 6
Wet
Zingen Psalm 119: 17
Gebed
Lezen: Psalm 138
Zingen Psalm 138: 1
Lezen: Romeinen 5: 1 - 11
Prediking
Zingen Psalm 138: 3, 4.
Gebed
Collecte
Zingen Gezang 85: 1, 3, 5, 6.

Middagdienst:
Zondag 21-7-2019
Ds. M.H.T. Biewenga

======================
Voorzang Psalm 100:1,2,4
Mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 72:1,2,3
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4:1-26
Zingen Psalm 139:1,2
Preek
Zingen Psalm 56:5,6
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 41
Zegen
Zingen Amenlied (Gezang 113:3)  

 

2019