Orgelfonds

NL93 SNSB 0918644550 is het rekeningnummer van het Orgelfonds bij de SNS bank te Urk.
Bijdragen en giften kunnen op dit nummer worden overgemaakt.

Organisten

Br. A. Korf

Harderbank 6

Tel. 682620

 

Br. G. Roskam

De Reede 15

Tel. 683647

De coördinatie is in handen van G. Roskam,
die in overleg met de andere organisten zorgt voor een rooster,
dat per kwartaal wordt vastgesteld.

 

2019