Samenstelling: 

- Roelie Boxen-van Slooten, secretaris

- Corien Scheele, penningmeester

- Jelle Pasterkamp, lid namens kerkenraad

 

2019