Namens de kerkenraad

Geliefde broeder en zuster van de Jeruzalemkerk

Het gevaar van de corona-virusbesmetting  en de maatregelen die onze regering in verband daarmee heeft genomen, hebben ook ingrijpende gevolgen voor onze kerkdiensten en het gemeenteleven.

Afgelopen maandag, 16 maart heeft de kerkenraad besloten de komende zondagen in maart  de morgendienst door te laten gaan.  Ds. Zuidhof hoopt in die diensten voor te gaan. Kerkenraadsleden zijn aanwezig in de kerk en u kunt via kerkomroep en de kerktelefoon de dienst meebeleven. De middagdienst komt dan te vervallen.
De diakenen werken aan een digitale collectemogelijkheid op facebook. U kunt uiteraard uw collecten ook gewoon overmaken op de rekening van de kerk  NL22ABNA0483225355 of van de diakonie NL84ABNA0483217255.
De psalmen en liederen die we zingen worden een dag tevoren met complete tekst op de website en op facebook geplaatst.

Het is goed in deze spannende en bewogen tijd  met elkaar mee te leven. Zeker met ouderen, zieken, zij die een kwetsbare gezondheid hebben en alleenstaanden.
Gezien hun kwetsbaarheid is het niet mogelijk hen te bezoeken. Contact via de telefoon of sociale media of een kaartje is wel mogelijk!
De ambtsdragers en wijkzusters zullen de komende tijd geen bezoeken afleggen in de gemeente.  Laten we naar elkaar omzien en een veilige helpende hand bieden aan hen die het meest aan huis gebonden zijn. (bv. boodschappen doen)

En laten we elkaar gedenken in onze gebeden. In het bijzonder ook hen die ziek geworden zijn door het virus. Ook allen die zich inzetten in de zorg voor zieken en allen die regeren en besturen. En iederéeén ervaart spanning en onzekerheid in zijn en haar eigen situatie. Moge de Here ons vasthouden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *