Dienst 15 Maart

Beste broeder en zuster,

In navolging van de landelijke adviezen stelt het Moderamen voor om ALLE kerkelijke activiteiten voorlopig op te schorten, zoals kerkdiensten, catechisaties, clubs e.d.

D.V. Zondag 15 maart a.s. is er alleen in de ochtend om 10 uur een dienst waarbij Ds. Zuidhof en de kerkenraad aanwezig zullen zijn.

U allen wordt uitgenodigd om deze dienst per kerktelefoon of computer te beluisteren.

De middagdienst gaat niet door, omdat we dan een Dominee van buiten Urk moeten laten komen.

Komende maandagavond zal uw kerkenraad in vergadering bijeen zijn om verdere zaken te bespreken t.a.v. dit alles.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing, we vragen u in gebed tot onze HEERE dit alles aan Hem voor te leggen.

Met vriendelijke groet,

Moderamen NGK Urk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *