Na afloop van de diensten kun u in de kerk kunt uw collectebonnen afhalen in de waarden 50 eurocent,1 euro, 2 euro en 5 euro. In plaats van elke week te zoeken naar voldoende munten haalt u bij de Diakenen de collectebonnen. Er zijn drie mogelijk om af te rekenen. De eerste mogelijkheid is, u betaald contant. De tweede mogelijkheid is, u maakt ze zelf over per bank. De derde mogelijkheid is, het bedrag automatisch van uw bankrekening te laten afschrijven. Dan wordt het bedrag gelijk met uw maandelijkse bijdrage afgeschreven. Mits u een automatische incasso hebt. 

Bijkomend voordeel is dat u hiermee een bewijsstuk heeft voor de door u aan de kerk via de collecten geschonken bedragen. Omdat de Nederlands Gereformeerde Kerken worden erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunt u bij uw aangifte Inkomstenbelasting de betaalde bedragen opvoeren als aftrekbare giften. U behaalt daarmee, afhankelijk van het belastingtarief, een fiscaal voordeel. U zou dan kunnen overwegen uw collectebijdragen te verhogen zodat u netto hetzelfde betaalt en de kerk ook een financieel voordeel heeft. Alle kleine bedragen maken toch ook weer een grote.

De giftenaftrek is gebonden aan bepaalde minimum en maximumbedragen. Hebt u dit maximum al behaald met uw andere overige giften dan kunt u overwegen de kerk een gift te doen toekomen in de vorm van een lijfrente. Deze bedragen zijn zonder minimumbedragen, onder voorwaarden, volledig aftrekbaar. Het is noodzakelijk hiervoor een notaris in te schakelen. Meer informatie hiervoor kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.