Administrateur

J.P. Pasterkamp, Rijswerker 2, 200756, penningmeester@ngkurk.nl

De administrateur is uit hoofde van zijn functie adviserend lid van de Commissie van Beheer.