Administrateur

J.P. Pasterkamp, Rijswerker 2, 200756, jelle.pasterkamp@hetnet.nl

De administrateur is uit hoofde van zijn functie adviserend lid van de Commissie van Beheer.