Predikant

Ds. H.J. Zuidhof , De Reede 56, Tel. 682626

 e-mail: famzuidhof@home.nl

Kerkenraad

D. Visser, Wijk 6-135, Tel. 688010

 e-mail: info@frozenfood.nl

2e Preses Ds. H.J. Zuidhof , De Reede 56, Tel. 682626

 e-mail: famzuidhof@home.nl

 

Scriba

A. Korf, Rotholm 20, Tel. 06-11261047

e-mail: scriba@ngkurk.nl

 

Ouderlingen

J De Boer, Rotholm 36, Tel. 683810 / 06-26414937

E-mail: urk24@hetnet.nl

H. Hakvoort, Nieuwguineastraat 40, Tel. 681429

 e-mail: hhakvoort@gmail.com

T.T. Hakvoort, Kotter 25, Tel: 0638746052

 e-mail: teunhakvoort@gmail.com

W. Scheele, Fuik 33, Tel. 685188

 e-mail: wpscheele@gmail.com

M. Van Veen, Waard 6, Tel. 684213 / 06-20037466

E-mail:  mvanveen@pietbrouwer.nl     

F. Brouwer, Meerkoet 16, Tel. 686169

 e-mail: f.brouwer@brouwergroep.nl

D. Visser, Wijk 6-135, Tel. 688010

 e-mail: info@frozenfood.nl

J.R. Koffeman, Roggebot 74, Tel. 681747 / 06-15956342

E-mail: jacobkoffeman@ziggo.nl        

   

Diakenen:

A. Post, Schouw 24, Tel. 0610411254 (Wijk 2 en 5)

L. Romkes, Wijk 7-56, 852918 (Wijk 6 en 7)

J. Roskam, Steenbankpad 2a Tollebeek , 701038  (Wijk 4 en 8)

W. Schenk, Achterpiek 14, 06-48071526 (Wijk 1 en 3)

 

Jeugdouderlingen

J.A. van Haaften, Zomerpeil 2, 683086 harm.haaften@gmail.com

P.A. Pasterkamp, Vlet 8, 860805 PieterPasterkamp@hotmail.com