Kerkgebouw Jeruzalemkerk De Noord 8a Tel. 683059
Postadres:      Postbus 167, 8320 AD URK

Scriba: Arie Korf, Postbus 167, 8320 AD  Urk. 
Tel: 06-11261047
email: scriba@ngkurk.nl

De kerkdiensten worden in de regel ’s zondags om 10.00 en 17.00 uur gehouden.

Pastorie   De Reede 56 Tel. 682626  
Commissie van Beheer        
  Iede Pasterkamp Zinkstuk 16 Tel. 688875 iedepasterkamp@gmail.com 
         
         
Beheer Jeruzalemkerk        
Koster K. Romkes Holkenkamp 86 Tel. 683092
Mob. 0623592580
  romkes86@zonnet.nl
Tuinman M. v/d Groep Tide Kira 16 Tel. 681837  
Kerkblad Jeruzalemkerk        
  N Bakker – de Boer   Tel.  nettybakkerdeboer@live.nl
  H.J. Zuidhof De Reede 56 Tel. 682626  
   
Verschijning Het kerkblad verschijnt 11 x per jaar en wel vóór de eerste zondag van de maand. In de maand juli komt er geen kerkblad uit. Eén keer per jaar verschijnt er een jaar-overzicht.

Vergaderschema kerkenraad

De kerkenraad vergadert als regel één keer per maand (breed en smal) en indien nodig meerdere keren per maand.